Obchodní podmínky

Objednávka

Vyplněním a odesláním objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu zákazník potvrzuje závaznost objednávky a souhlas s těmito obchodními podmínkami.

O přijetí objednávky, pokud uvedete správnou emailovou adresu, budete informováni potvrzovacím emailem.

Pokud potvrzovací email s kopií objednávky nepřijde, kontaktujte nás prosím buď telefonicky na čísle (+420) 595057100 nebo prostřednictvím e-mailu kolsport@volny.cz
Potvrzovací email o přijetí objednávky do systému není potvrzením objednávky. Potvrzení objednávky pošleme na Vaši emailovou adresu nebo sdělíme telefonicky po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží.

Pokud Vámi objednané zboží není momentálně skladem, nebo není možné dodržet uvedený dodací termín, budete o této skutečnosti informováni prostřednictvím elektronické pošty, případně telefonicky.

Pokud v takovém případě provedete do 24 hodin storno objednávky, buď prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky, objednávka je považována za zrušenou. 
Při stornu objednávky poslaném emailem nezapomeňte uvést Vaše jméno, emailovou adresu a popis zboží, jehož objednávku stornujete.

Storno objednávky
Ze strany kupujícího - kupující může objednávku stornovat kdykoliv před závazným potvrzením objednávky bez udání důvodu. 
Po závazném potvrzení objednávky lze provést storno pouze tehdy, když prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. 
V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající může uplatnit právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp. ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží nebo náklady za realizaci či doručení objednávky a zákazník změnu ceny neakceptuje. 
V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již část nebo celou částku kupní ceny uhradil, bude mu zpět převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30-ti pracovních dní.

Odstoupení od kupní smlouvy
ze strany kupujícího - kupující má právo podle § 53 OZ 40/1964 Sb. odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od zakoupení zboží. 
Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). 
Písemně nás kontaktujte, že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky a datum nákupu.

Zboží pošlete zpět na adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek: 
- musí byt v původním nepoškozeném obalu
- nesmí být použité
- musí být nepoškozené,
- musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
- s originál dokladem o koupi
Neručíme za případnou ztrátu nebo poškození zboží na cestě k nám. Neposílejte, prosím, zboží na dobírku, jinak nebude vyzvednuto. 
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30-ti pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Tato částka bude ponížena o náklady, které prodávajícímu vznikly s přepravou zboží směrem k zákazníkovi.

V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží. 
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno na naši provozovně za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den uschování.

Zpracování objednávky
V případě nejasností má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů. 
Pokud nebude možné kontaktovat zákazníka telefonicky nebo emailem uvedeným v objednávce, protože údaje budou nesprávné, nebo pokud zákazník neopraví požadované údaje ani po upozornění provozovatelem, objednávka bude stornována.

Způsob platby
- dobírka - platba při doručení zboží kurýrní službou na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.
- převodem na účet - z důvodu paušální smlouvy s Českou poštou, je dobírka i platba předem převodem za stejnou cenu 0,-.
- Osobní odběr po předchozí domluvě na firmě v Děhylově je zdarma.

Nevyzvednutá dobírka
UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a dalších nákladů s tím spojených. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi Obchodními podmínkami a v případě nepřevzetí zboží s úhradou všech uvedených nákladů. 

Dodací podmínky
Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. U zboží běžně dostupného a zboží, které máme na skladě, probíhá odeslání zásilky do 48 h .
Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. 
Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedené místo. 
Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. 
Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice prostřednictvím zásilkové služby České pošty.

Převzetí zboží
Příjemce musí zkontrolovat, že je obal neporušený a zásilka nenese zjevné znaky poškození. Případné poškození se ohlásí České poště nebo provozovateli obchodu nejdříve jak je to jen možné, a nejpozději do 3 dnů od doručení zásilky.

DPH
Jsme plátci DPH.
A cena zboží je uvedena včetně DPH.

Prodej a platba za zboží
Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi). 
Zboží je majetkem prodávajícího do doby, než je zákazníkem v plné výši zaplaceno (u bezhotovostních plateb se za zaplacení považuje doba, kdy se prodávajícímu částka převede na účet).

Ochrana osobních údajů

Tento internetový obchod se ve své činnosti řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Vaše data u nás uschovaná jsou chráněna před zneužitím a nikdy nebudou poskytnuty žádnému třetímu subjektu. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Zákazník souhlasí s předáním osobních údajů (včetně telefonního čísla a e-mailové adresy) přepravci za účelem doručení zboží na zákazníkovu adresu. Firma KOLSPORT se zavazuje tyto osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytnou pro řádné poskytnutí služby.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

Internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem).

 

INFORMAČNÍ POVINNOST PŘI VZNIKU SPORU

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

e-mail: adr@coi.cz
web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.